Türkiye Buğday üretimi 2019/2020 sezonunda % 5 artış olacağı tahmin edildi.Bu artışla toplam 21 milyon ton buğday üretimi olması bekleniyor.Raporda önceki sezondan buğday stoklarında bir erime olduğu için bu sezon başlangıç stoklarında  % 8.63 azalma ile 3.81 milyon tonla sezona başlanacak denildi.

BUĞDAY

Toplam buğday tüketiminin % 1.15 artış tahmini ile 30.01 milyon ton olacağı, yurtiçi kullanımın ise %4.01 artış ile 19.45 milyon tona ulaşacağı öngörüldü.

Bu sezon yine arz ie talep önceki sezon gibi aynı olacağı, önceki sezondan devreden buğdayda azalış yaşanacağı, kapanış stoklarında yine çok fazla artış olmayacağı öngörüsüyle buğday fiyatlarında çok fazla bir düşüş olmayacağını görerek YÜKSELME bekleyebiliriz. (mahsul zamanı sonrası)