Küresel bağlamda, Kanada mercimekleri küresel üretimin yaklaşık % 48'ini sağlamaktadır.

Kanada'da bu yılki üretimde küresel mercimek üretiminin bir önceki yıla göre % 14 artması bekleniyor. Ancak, Mercimek üretim yapan ülkelerdeki kapanış stokları tükendi. COVID-19 nedeniyle bazı ülkelerde mercimek stokları vardır.

Kanada mercimek ekili alanları ve verimleri geçen yıllara göre arttı, bu nedenle üretim Yaklaşık % 28 artarak 3 milyon tona ulaştı. Bu korkunç bir gelişme gibi görünüyor ancak Temmuz sonu mercimek kapanış stokları minimum düzeydeydi (50-60.000 ton) böylece 3,1 milyon tonluk arz, geçen yılki ile hemen hemen aynı düzeyde kaldı.

2,4 milyon ton mercimek ihracat tahmini, 311.000 tonluk Kanada kapanış stokları, oldukça makul bir % 11 stok kullanım oranı öngürülüyor.

 Mercimek için küresel talep tarafında, Hindistan ve Türkiye en büyük alıcılar, ardından Pakistan, Kolombiya, Cezayir ve Fas geliyor. İlk üçü öncelikle kırmızı mercimek satın alırken, son üçü yeşil mercimek satın almaktadır. Biz büyük alıcıların talebinin 1.58 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz (Geçen yıl 1.3 milyon ton).

Dünyada Mercimek stokları 200 bin ton kalacağı öngörülüyor. Sadece Türkiye yıllık mercimek tüketimi ise 500 bin ton civarındadır. Mercimek fiyatları yükselmeye devam edecektir.