• Küresel iyileşme, ülkelerin salgınla başa çıkma konusundaki değişken yetenekleri nedeniyle tutarsız olacaktır.
  • Dünya çapında üretimin 2020 / 21'de 25.1 milyon tona düşmesi bekleniyor.
  • Küresel tüketimin 2020 / 21'de 24,3 milyon tona çıkması bekleniyor
  • Artan stoklar ve devam eden ekonomik belirsizlikle birlikte fiyatlar yakın zamanda baskı altında kalacak.

2020 / 21'de küresel tüketimin % 7,2 artarak 24,3 milyon tona çıkması öngörülmesine rağmen küresel üretimin (25,1 milyon ton) tüketimi geride bırakması beklenmektedir.

İyimser hissetmek için bazı olumlu işaretler var Örneğin Vietnam, Bangladeş ve Hindistan'daki iplik fabrikaları Temmuz ayında kapasiteleri % 75'e kadar çıktı.

Stok / kullanım oranı 0.97 ile neredeyse bir yıl boyunca Dünya’nın tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak pamuk bulunuyor.