Türkiye hükümeti, 2019 yılında ülkenin üretiminin 1 milyon ton düşmesi nedeniyle tedarik kıtlığı ile başa çıkmak için ithal buğday üzerinde % 45 vergi indirmeyi planladığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı projeksiyonlarına göre, hükümetin 2020 ton'dan bu yıl 19 milyon ton'a düşmesi öngörülürken, ithalat vergileri 2020'nin başında % 10-20'ye düşebilir.

Bir tüccar, "Bugün vergi buğday için % 45'tir, değirmenciler % 10 veya en az % 20 oranında düşüş talep etti" açıklamasında bulundu.

Türkiye merkezli bir komisyoncu yapılan kesintinin olası nedenini belirterek, “İhracatçıların yeterince yerel malzeme bulma konusunda bazı zorlukları var” dedi.

Şu sıralar, Türk değirmenciler, un olarak yeniden ihraç edilmeyecekse ithal buğdaylara % 45 oranında vergi ödemek zorundalar, aksi halde vergisizdirler.

Ek olarak, un ihracatının düşük olması ve devletin pek çok lisans vermemesi nedeniyle, un ihracatı amacıyla vergiden muaf buğday ithalatı için lisans fiyatlarının son iki ay içinde arttığı belirtildi.

Bir tüccar, "Sorun, pazarda Irak ve Afrika ülkelerine yapılan düşük (un) ihracat nedeniyle ithal edilecek buğday lisansları olmaması ve lisansların değerinin yerel pazarda 50 $ / ton seviyesine dokunması" dedi.

Bir başka broker, “Serbest ithalat kotalarına izin verebilirler veya 20 $ / ton seviyesine ayarlayabilirler” dedi.

14 Aralık’ta, Türkiye hükümeti, Türkiye’nin tahıl alıcısı olan TMO’nun buğday ithalat kotalarını 500.000 ton’a, 1,5 milyon ton’a yükselterek, kurumun iç pazardaki artan taleple başa çıkabilmesi için daha fazla esneklik sağladı.

GTCS, Solaris, TMO'nun arpa ihalesinin büyük bir kısmını ortalama 200,45 $ / ton seviyesinde kazandı. Türkiye'nin arpa gümrük vergi uygulaması da %35. İlerki zamanlarda arpa fiyatlarının yükselmesinin önüne geçebilmek için gümrük vergi oranında indirime gidebilir.